Něco málo o zlatě

Vlastnosti zlata a stručná historie

Barva: zlatožlutá, žlutobílá

 Průhlednost: opakní, v tenkých vrstvičkách modrozeleně prosvítá

Lesk: kovový

Lom: hákovitý

Štěpnost: není

Tvrdost: 2,5 - 3 kujné

Vryp: žlutý, lesklý

Hustota: 19,28

Index lomu: není

Dvojlom: není

Luminiscence: není

Chemismus: příměsi Ag, Hg, Cu, Rh apod.

Zvláštní znaky zlata: vysoká  kujnost, el. vodivost

Zušlechťování: přidáváním  dalších  kovů  mění  vlastnosti

Čakra: pupeční

Účinek na tělo: pozitivně ovlivňuje proces stárnutí a mírní deprese.


Název ZLATO pochází z indoevropského slova. Jako drahý kov se zpracovává odedávna. Sloužilo jako kultovní předmět a k výrobě šperků a ozdob všeho druhu. Později také jako platidlo. Nejstarší předměty pocházejí ze 4. tisíciletí př.n.l. Velký význam mělo za Sumerů, starých Egypťanů, ale i v době Antiky. Aztéků, Inků a Mayů. Jeho význam zůstal dodnes a je měřítkem moci a hodnoty. V současnosti se využívá v moderních technologiích a k výrobě šperků. Moderní je rovněž investování do zlatých investičních slitků o ryzosti 999/1000. Zároveň se technické zlato používí také v moderních technologiích.